TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”

 infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

 

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00059

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Mecséren

Kedvezményezett neve: MECSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9176 Mecsér, Fő utca 1.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás:        66 176 400 Ft

Projekt zárása: 2023.09.30.

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezetiállapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztésekesetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetőrendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek károshatásaitól.

Az általunk megvalósítani kívánt beruházás fő célja, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban, az érintett településen alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti problémák kezelése. 

A tervezett beruházás az elavult, illetve hiányzó csapadékvíz-elvezető rendszer teljes kiépítését hozhatja el. A végcélnak tekintett összehangolt vízelvezető rendszer kialakításával a területet elöntő csapadékvizek előfordulási valószínűsége csökkenni fog. A talajvízszint emelkedése megszűnik, a lakóépületek vizesedése megáll. Az esetlegesen felvizesedett falak kiszáríthatók lesznek. A víz tartózkodási idejének lerövidítésével csökken a pangó vizek kialakulásának valószínűsége.

További cél a hordalékfogás, illetve a lokalizációs művek feliszapolódásásának megakadályozása. Ezek rendszeres karbantartása, kotrása fontosabb, mint a másod- és harmadrendű vonalas létesítmények külterületi szakaszain, mert egy nagy intenzitású vagy nagyobb mennyiségű csapadék a korábban lerakódott hordalékot is magával ragadja és a belterületi problémákat (hordalék lerakódás a belterületen) fokozza.

A belterületi és külterületi vízrendezés kapcsolata azért fontos, mert a belterületen összegyűlő csapadékvíz befogadója külterületi közcélú létesítmény, a Mályvás-ér, amelyek vízitársulati üzemeltetésben van. Megfelelő külterületi kapcsolatok nélkül nem lehet hatékony a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, ezért a külterületi kapcsolódásokat is jól meg kell tervezni, ki kell építeni és ezeket a létesítményeket is fent kell tartani.

A fentiekben leírt célok segítségével egyértelműen megállapítható a projekt illeszkedése a Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztései Program (MTP), illetve Integrált Területi Programhoz (ITP).

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint kedvezőbb életminőséget biztosít, így segíti a népességmegtartást.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023.09.30.

Mérföldkövek:

II. Szakmai előrehaladás (pdf fájl letöltése)

III. Szakmai előrehaladás (pdf fájl letöltése)

I.- IV. Szakmai előrehaladás (pdf fájl letöltése)

Záró mérföldkő:

I.-V. Szakmai előrehaladás (pdf fájl letöltése)

 

Fotódokumentáció (pdf fájl letöltése)

Fotódokumentáció teljes készültség (pdf fájl letöltése)