rendee

12/2017 (XII.21.) Önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Településképi  Arculati Kézikönyv Letöltése itt

 

 Hatályos rendeletek:

 2018

1/2018.(II. 2.) Önkormányzati rendelet Mecsér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

3/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet a községi közművelődési feladatok ellátásáról

Rendelet mellékletek 2018

2017

5/2017 (V.09.) önkormányzati rendelet Mecsér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáróltáblázat 2016

6/2017. (V.09.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásáról és szolgáltatási díjairól

4/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet Mecsér település településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól - Partnerségi melléklet

12/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

 2016

12/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

5/2016. (IV. 4.) Rendelet a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről

2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről

 2015

6/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet MECSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

7/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

10/2015 sz. rendelete a 7/2015. (VI.26.)sz. önkormányzati rendelet a helyi adókról rendelet módosításáról

 2014

8/2014.(VIII.18.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

 2013

6/2013.(III. 27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

18/2013.(XII.17.) számú önkormányzati rendeete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól

15/2013.(XII. 17.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

3/2013. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

 2010 

5/2010. (IV. 28.) rendelet a köztisztaságról

 2008 

2/2008. (II.29) Kt. Rendelet a Díszpolgári cím alapításáról

9/2008. (X. 31.) rendelet az állattartás helyi szabályairól

 2005 

16/2005. (VII.4.)rendelet a közterület használat szabályairól

21/2005. (X. 28.) rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás hely szabályairól

 2003 

14/2003./ IX. 26./ rendelet az ebtartásról

 2002 

7/2002. /IX.18./ sz.rendelet a helyi közművelődési tevékenységéről

5/2002. /V.10./ sz. rendelete a helyi építési szabályzatról