Közösségi ház - Könyvtár

ktar

"Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. … A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. … Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét." (1997. évi CXL tv.)

A mecséri Faluházban működő könyvtárba egyre több olvasni szerető látogat el. 2014. márciustól kezdve a könyvtárat Mészárosné Nagy Mariann önkormányzati dolgozó vezeti. A könyvtár nyitva tartása rendszeres, szerdán délelőtt 10-12 óráig, csütörtökön délután 15-17 óráig. Elsősorban a község lakóinak könyvtári ellátását végzi, de olvasója lehet mindenki, aki beiratkozik és a könyvtár szabályait betartja.

A 2017-ben a könyvtárba új bútorok, polcok kerültek, a könyvtár átrendezésre került, így sokkal átláthatóbb lett. A régi könyveket folyamatosan selejtezzük. A könyvtár állománya tervszerűen bővül új könyvekkel, melyeket a 2007 óta működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosít. Az új könyvek beszerzése során figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, igényeit, s ennek megfelelően bővítjük az állományt. A könyvtár állománya jelenleg 2879 kötet. Az önkormányzat is hozzájárult a könyvtári állomány további bővítéséhez.

A könyvtári kölcsönzésen túl közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait (könyvtár közi kölcsönzés). Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek is egyre szívesebben látogatják a könyvtárat. Ez köszönhető egyrészt a pedagógusoknak, akik magyar óra keretében a gyerekekkel választanak az olvasni valók közül, másrészt a szülőknek, akik a hideg téli napokon szívesen olvasgatnak gyermekeiknek esténként.

Számítógépen internet hozzáférést is biztosítunk olvasóink számára.

Reméljük, a község lakossága szívesen látogat el a könyvtárba!

 

Szeretettel várjuk az új olvasókat!

Mészárosné Nagy Mariann

könyvtáros