Településrendezés, településkép

templom

Településképi  Arculati Kézikönyv Letöltése itt

 

Hiánypótlás:

Rendezési terv - Hiánypótlás 2023. december

 

Mecsér Község Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyott dokumentációja 2019.

Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása –véleményezési dokumentáció (2018.10.)

12/2017 (XII.21.) Önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Szabályozási terv és helyi építési szabályzat

Belterület szabályozási terv

Külterület szabályozási terv

Lickópuszta

Rigó-tanya

Átmeneti szabályozási előírások hatálya

Szerkezeti terv

 

Mecsér településterv véleményezési anyag (letöltés egyben (zip) )

Vizsgáltai tervlapok - Mecsér Településterv.pdf

Közmű Átnézeti térképek.pdf

MECSÉR_Megalapozó vizsgálat.pdf

Örökségvelemi hatástanulmány.pdf

Környezeti értékelés szükségessége_vélemények.pdf

Vélemények_E-TÉR.pdf

HÉSZ_melléklet_1_Szabályozási_terv.pdf

Mecsér_Alátámasztó javaslat.pdf

Mecsér_Településfejlesztési tervlap.pdf

MECSÉR_Környezeti értékelés.pdf

T2 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT.pdf

T1 TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT.pdf

MECSÉR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV.pdf

Tervezői válaszok.pdf

HÉSZ_melléklet_3_rendeltetesek.pdf

Határozat E-Tér helyett hivatali kapu.pdf

HÉSZ_melléklet_2_építési övezetek, övezetek.pdf

HÉSZ_rendelet_ helyi építési szabályzat.pdf

Környezeti értékelés szükségessége_Határozat.pdf

HÉSZ_melléklet_4_BIA táblázat.pdf