Óvoda

A Mecséri Tagóvoda Óvodánk a Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde tagóvodája.

ovi

A központi óvodával közös Pedagógiai Program szerint dolgozunk, ami az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül. Jelenleg 25 kisgyermek jár az egyetlen osztatlan csoportba. 2 fő szakképzett óvodapedagógus és 1 fő dajka segíti fejlődésüket és a gondozási feladatokat. 1 fő közmunkás segít a konyhai és a takarítási teendők elvégzésében. Fejlesztő munkánkban néptánc tanár, gyógytestnevelő, logopédus, fejlesztőpedagógus és szükség esetén gyógypedagógus vesz részt. Az évközi ünnepek nagy részét a szülők körében, az iskolásokkal közösen szervezzük. Partnereinkkel – fenntartóval, iskolával, a szülők közösségével,a központi óvodával – igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani.