Belépés a fiókjába

Felhasználó név
Jelszó
Emlékezzen rám

Fiók készítése

A (*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Név
Felhasználó név
Jelszó
Jelszó ellenőrzése
Email
Email ellenőrzése
 • Mecséri dunapart

  Településünk közvetlen közelében húzódik a Mosoni Duna, mely festői szépségű tájaival ejti rabul az ideutazókat.

 • Rigó Puszta

  Településünk közvetlen közelében található "Rigópuszta" mely a Szigetköz, és a Fertő Hanság nemzeti park közt terül el, itt megtalálóhatóak hazánk őshonos állatai, izletes ételeket, és hangulatos kikapcsolódást kínáló "Puszta Csárda"

 • Ladikos Fesztivál

  Minden évben megrendezésre kerül a mára már nemzetközi hírnevűvé nőt Ladikos Fesztivál melyet településünkön a Mosoni-Duna festői szépségű környezetében rendeznek meg...

 • Turisztika

  Településünkön a Duna partján a kikapcsolódásra vágyók számos szálláshely közül választhatnak...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Értékelés:
(0 szavazat)
Írta:  Kategória:: Híreink, információink

„Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

magasabb vezető beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                                  teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:                  a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:                                 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.

Az intézmény közfeladata: szociális közszolgáltatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

-          rendelkezzen:

- az 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3.sz.mellékletében foglaltak szerinti felsőfokú képesítéssel, figyelembe véve a Rend. 19/A. § (2) bek, valamint a101/F. §-ában foglaltakat.

            - az 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 6§ (6) bek. a) szerinti szakvizsgával

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§(3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal,

-           az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,

-           vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-          legalább 5 év vezetői gyakorlat

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

-          B kategóriás vezetői engedély

-          idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

-          kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

-          a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

-          szakmai önéletrajz,

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,

-          nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

 

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) A pályázatot „Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás  Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első társulási tanács ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Társulás azon önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon, akik a     szolgáltatást igénybe veszik

-  Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu

-  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarikisterseg.hu

-  a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,

Megjelent: 1572 alkalommal Utoljára frissítve: Péntek, 25 Szeptember 2015 20:09
Mecsér Község

Cím: 9176 Mecsér, Fő u. 1.
Telefon / Fax: +36/96/216-512
e-mail: onkormanyzat@mecser.hu

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Közérdekű információk