Belépés a fiókjába

Felhasználó név
Jelszó
Emlékezzen rám

Fiók készítése

A (*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Név
Felhasználó név
Jelszó
Jelszó ellenőrzése
Email
Email ellenőrzése
Mecsér Község Önkormányzata

Mecsér Község Önkormányzata

ÓVODAVEZETŐ:

A Lébényi Óvodafenntartó Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde

ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 - 2021. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakmai vezetése,
 • törvényes működésének biztosítása,
 • pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • a pedagógiai program megvalósításának biztosítása,
 • munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása,
 • kapcsolattartás a fenntartóval és a tagönkormányzattal, egyéb intézményekkel,
 • az intézményi költségvetés betartása. Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Pedagógus munkakörben szerzett
 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közoktatás vezető szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, továbbá sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.
 • a pályázó szakmai önéletrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, kitérve egy esetleges bölcsődei intézményegység kialakítására vonatkozó elképzelésekre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor Lébény Város polgármestere nyújt, a 96/360-033-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető óvónő. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Társulási Tanács a tagönkormányzatok véleményének kikérését követően a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lébény Város honlapja - 2016. március 23.
 • Bezi Község honlapja - 2016. március 23.
 • Mecsér Község honlapja - 2016. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lebeny.hu honlapon szerezhet

 

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Szigetközi Rendőrőrsének

körzeti megbízottjai fogadóórát tartanak a községházán:

minden hónap utolsó keddjén 9-10 óráig.

 

Felhívás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1-jén változtak a magánfőzésben történő pálinka előállítás szabályai. Idén már adójegy kiváltása szükséges ehhez a tevékenységhez. Egy adójegy 700 forint és egy liter 42 térfogat-százalékos alkoholtartalmú párlat előállítására jogosít. A részletszabályokat az alábbi tájékoztatóban találják meg az érdeklődők. 

A sportegyesület a 2015/2016-os évre a TAO program keretében 1.877.297 forint közvetlen támogatásra kapott jóváhagyást, ennek igénybevételéhez szükséges támogató vállalkozásokat keresni, akik társasági adójuk terhére támogatják az egyesületet.

 

Mecsér KSE 2015/2016-os sportfejlesztési programja:

Az egyesület célja olyan szervezet működtetése, amely elősegíti a falu sportolni vágyó polgárainak fejlődését, a közösségi élet kialakulását, összefogja és szervezi saját faluját szerető, azért felelősséget érző és tenni akaró személyeket.

A sportegyesület a községi sportpályán biztosít helyszínt a sportolni vágyó fiataloknak, időseknek.

Infrastrukturális szempontból az egyesület a füves sportpálya valamint a hozzá kapcsolódó felújított sportöltöző segítségével biztosítja többféle sportág szerelmeseinek a rendszeres testmozgás, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint az egészséges életmód lehetőségét.

Az egyesület fő profilja a labdarúgás, jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megyei III. osztályban szerepel a csapat, a középmezőnyben. Létszámuk kb. 40 fő, akik egyesületi keretek között sportolhatnak, heti két edzéssel készülve a hétvégi bajnoki fordulókra.

A Mecsér KSE a község egyik legmeghatározóbb egyesülete, amely a legtöbb embert mozgat meg, legyen az sportoló, vagy szurkoló.

Gazdálkodásunk stabil, tartozásunk nincs.

 

Az egyesület ezzel eleget tesz a 107/2011 kormányrendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

 

 

Mecsér Község Polgármesterétől

9176 Mecsér, Fő u. 1.

 

 

MEGHIVÓ

 

Tisztelettel meghívom a Baross Gábor Faluházban

2015. december 10-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17 órakor tartandó

nyílt testületi ülésre. 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)    Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének II. féléves módosítása.

Előterjesztő: Polgármester

 

2.)    A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve.

Előterjesztő: Polgármester

 

3.)    Egyéb döntést igénylő ügyek

  

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Mecsér, 2015. december 03.

 

Tisztelettel:

 

Csaplár Zoltán

   polgármester                      

 

 

Mecsér Község Polgármesterétől

9176 Mecsér, Fő u. 1.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Ezúton értesítjük a község lakosságát, hogy a Baross Gábor Faluházban

 

közmeghallgatást tartunk.

 

Napirendi pont:

 

1.     Napirend: Önkormányzat éves tevékenységéről tájékoztató

Előadó: Csaplár Zoltán polgármester

 

             

 

A közmeghallgatás helye: Baross Gábor Faluház

 

Ideje: 2015. december 10. (csütörtök) 18 óra

 

 

Kérjük a falu lakosságát, hogy vegyenek részt a rendezvényen, mondják el véleményüket, észrevételeiket.

 

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 

Mecsér, 2015-12-03

 

 

 

      Csaplár Zoltán

 

       polgármester                                  

 Felhívás kötelező ebösszeírásra!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény a települési önkormányzat kötelezettségeként írja elő, hogy három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen.

Az ebösszeírás tehát törvényi kötelezettség, amelynek elsődleges célja az országos adatbázisból valamilyen okból eddig kimaradt ebek felkutatása annak érdekében, hogy minden eb megkapja a szükséges oltásokat.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, mely nyilvántartás független a transzponderrel (chippel) megjelölt ebek adatait tartalmazó országos elektronikus adatbázistól.

Településünkön az utolsó ebösszeírásra 2012-ben került sor, így azt az idei évben ismételten el kell végezni.

Az ebösszeírásban minden helyi ebtartónak kötelezően részt kell vennie, annak is, aki az ebet már nyilvántartás céljából bejelentette. Aki több kutyával rendelkezik, annak minden ebről külön-külön is adatot kell szolgáltatnia.

Kérjük az ebtartókat, hogy bejelentési kötelezettségüknek legkésőbb 2015. november 30-áig az erre rendszeresített nyomtatványon tegyenek eleget.

A nyomtatvány az önkormányzatnál kérhető, illetve letölthető honlapunkról.

3. oldal / 3

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Közérdekű információk