Belépés a fiókjába

Felhasználó név
Jelszó
Emlékezzen rám

Fiók készítése

A (*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Név
Felhasználó név
Jelszó
Jelszó ellenőrzése
Email
Email ellenőrzése
Mecsér Község Önkormányzata

Mecsér Község Önkormányzata

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy az

EBEK veszettség elleni védőoltása

 

 

 

 

 

 2016. szeptember 22.-én (csütörtökön) 15 – 17 óráig

 és

2016. szeptember 29.-én (csütörtökön) 16 - 17 óráig

lesz a Tűzoltószertár parkolójában.

Az oltás díja 3.500-Ft.

Minden négy hónapnál idősebb eb oltása kötelező.

A veszettség elleni védőoltást csak a chippel rendelkező állatok kaphatják meg!

A mikrochip beültetése a helyszínen megoldható!

A meglévő oltási könyvet kérjük hozzák magukkal, ellenkező esetben az új könyv ára 500.-Ft.

 

Mecsér, 2016. szeptember 5.

                                               dr. Cséfalvay György sk.

                                                                           állatorvos

Mecsér Község éves rendezvényterve a mellékletre kattintva megtekinthető,

illetve az Eseménynaptárban is nyomon követhető.

MEGHIVÓ

 

Tisztelettel meghívom a Községi Önkormányzat tárgyalójába

2016. március 30-án (szerda) 18 órakor tartandó

nyílt testületi ülésre.

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

2.)Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok ellátásáról.

      Előterjesztő: Polgármester

3.) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.

      Előterjesztő: Polgármester

4.) Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és  a temetkezésrendjéről szóló 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

5.) 2016. évi étkezési térítési díjak

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek

 

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Mecsér, 2016. március 23.

                                  

Tisztelettel:  

 

     Csaplár Zoltán                

     polgármester

 

ÓVODAVEZETŐ:

A Lébényi Óvodafenntartó Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde

ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 - 2021. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakmai vezetése,
 • törvényes működésének biztosítása,
 • pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • a pedagógiai program megvalósításának biztosítása,
 • munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása,
 • kapcsolattartás a fenntartóval és a tagönkormányzattal, egyéb intézményekkel,
 • az intézményi költségvetés betartása. Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Pedagógus munkakörben szerzett
 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közoktatás vezető szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, továbbá sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.
 • a pályázó szakmai önéletrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, kitérve egy esetleges bölcsődei intézményegység kialakítására vonatkozó elképzelésekre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor Lébény Város polgármestere nyújt, a 96/360-033-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető óvónő. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Társulási Tanács a tagönkormányzatok véleményének kikérését követően a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lébény Város honlapja - 2016. március 23.
 • Bezi Község honlapja - 2016. március 23.
 • Mecsér Község honlapja - 2016. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lebeny.hu honlapon szerezhet

 

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Szigetközi Rendőrőrsének

körzeti megbízottjai fogadóórát tartanak a községházán:

minden hónap utolsó keddjén 9-10 óráig.

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Közérdekű információk