Belépés a fiókjába

Felhasználó név
Jelszó
Emlékezzen rám

Fiók készítése

A (*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Név
Felhasználó név
Jelszó
Jelszó ellenőrzése
Email
Email ellenőrzése
 • Mecséri dunapart

  Településünk közvetlen közelében húzódik a Mosoni Duna, mely festői szépségű tájaival ejti rabul az ideutazókat.

 • Rigó Puszta

  Településünk közvetlen közelében található "Rigópuszta" mely a Szigetköz, és a Fertő Hanság nemzeti park közt terül el, itt megtalálóhatóak hazánk őshonos állatai, izletes ételeket, és hangulatos kikapcsolódást kínáló "Puszta Csárda"

 • Ladikos Fesztivál

  Minden évben megrendezésre kerül a mára már nemzetközi hírnevűvé nőt Ladikos Fesztivál melyet településünkön a Mosoni-Duna festői szépségű környezetében rendeznek meg...

 • Turisztika

  Településünkön a Duna partján a kikapcsolódásra vágyók számos szálláshely közül választhatnak...

MEGHIVÓ

 

Tisztelettel meghívom a Községi Önkormányzat tárgyalójába

2016. március 30-án (szerda) 18 órakor tartandó

nyílt testületi ülésre.

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

2.)Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok ellátásáról.

      Előterjesztő: Polgármester

3.) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.

      Előterjesztő: Polgármester

4.) Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és  a temetkezésrendjéről szóló 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

5.) 2016. évi étkezési térítési díjak

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek

 

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Mecsér, 2016. március 23.

                                  

Tisztelettel:  

 

     Csaplár Zoltán                

     polgármester

 

ÓVODAVEZETŐ:

A Lébényi Óvodafenntartó Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde

ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 - 2021. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakmai vezetése,
 • törvényes működésének biztosítása,
 • pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • a pedagógiai program megvalósításának biztosítása,
 • munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása,
 • kapcsolattartás a fenntartóval és a tagönkormányzattal, egyéb intézményekkel,
 • az intézményi költségvetés betartása. Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Pedagógus munkakörben szerzett
 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közoktatás vezető szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, továbbá sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.
 • a pályázó szakmai önéletrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, kitérve egy esetleges bölcsődei intézményegység kialakítására vonatkozó elképzelésekre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor Lébény Város polgármestere nyújt, a 96/360-033-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető óvónő. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Társulási Tanács a tagönkormányzatok véleményének kikérését követően a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lébény Város honlapja - 2016. március 23.
 • Bezi Község honlapja - 2016. március 23.
 • Mecsér Község honlapja - 2016. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lebeny.hu honlapon szerezhet

 

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Szigetközi Rendőrőrsének

körzeti megbízottjai fogadóórát tartanak a községházán:

minden hónap utolsó keddjén 9-10 óráig.

 

Felhívás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1-jén változtak a magánfőzésben történő pálinka előállítás szabályai. Idén már adójegy kiváltása szükséges ehhez a tevékenységhez. Egy adójegy 700 forint és egy liter 42 térfogat-százalékos alkoholtartalmú párlat előállítására jogosít. A részletszabályokat az alábbi tájékoztatóban találják meg az érdeklődők. 

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Közérdekű információk